WIE ZIJN WIJ?

Onderwijs visie

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich zo volledig mogelijk kan ontwikkelen en zich bekwaam voelt, waarbij de focus ligt op de vakken taal en rekenen. We evalueren regelmatig de opbrengsten van ons onderwijs en zijn steeds op zoek naar verbetering.

We richten ons niet alleen op dat wat kinderen nog moeten leren, maar bieden ook ruimte voor de talenten van kinderen. We stimuleren zo de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. We noemen dat op onze school ‘kinderen in hun kracht’.

Ook een sterk punt van het onderwijs op onze school is de nadrukkelijke aandacht voor normen en waarden en de samenwerking met ouders. We besteden veel tijd aan samen leren, samen werken en samen leven. Respect hebben voor jezelf, voor anderen en voor de leefomgeving, vinden we belangrijke kernwaarden.

 

close up handen lego.jpg