Kernwaarden

De Molenwerf is te herkennen aan de volgende kernwaarden: betrokken, uniek, kwaliteit.

Betrokken
De Molenwerf laat zich kenmerken door een grote mate van betrokkenheid. Leerkrachten, ouders en leerlingen voelen zich betrokken bij elkaar, bij het onderwijs dat gegeven wordt en bij de omgeving waarin de leerlingen opgroeien. Samen met leerlingen, leerkrachten en ouders bieden we een veilig pedagogisch klimaat waarin samenwerken en elkaar helpen centraal staat.

Uniek
Op de Molenwerf is iedereen uniek. We geloven in de kracht van ieder kind en maken gebruik van de verschillen die er zijn. We leren kinderen om zichzelf maar ook anderen te waarderen. 

Kwaliteit
De Molenwerf biedt kwalitatief sterk onderwijs, waarbij naast veel aandacht voor taal en rekenen ook ingespeeld wordt op de brede ontwikkeling van de leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van moderne leermiddelen en het onderwijsaanbod sluit aan bij het niveau en de verschillende leerstijlen van de leerlingen.