ONDERWIJS

Schooltijden

Onze leerlingen gaan op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag naar school van 8.30 uur tot 14.15 uur. De leerlingen van groep 1 en 2 zijn op vrijdag om 12.00 uur uit. Alle leerlingen lunchen gezamenlijk in hun eigen groep op school.

De schooldeur gaat om 8.15 uur open. De leerlingen gaan bij aankomst direct naar hun groep. Ouders zijn van harte uitgenodigd om gezellig samen met hun zoon of dochter mee te komen. De afspraak daarbij is dat als een leerling eenmaal binnen is, hij of zij ook binnen blijft.
Uiterlijk 8.30 uur dienen alle kinderen binnen te zijn. 

 

ZIEKMELDINGEN

Wanneer uw kind vanwege ziekte niet naar school kan, verzoeken wij u dit telefonisch aan ons door te geven. U kunt ons 's morgens vanaf 8 uur bellen op ons telefoonnummer 0344 - 632689. Geeft u in ieder geval vóór half 9 door dat uw kind niet naar school kan komen.
Als een kind niet is afgemeld, wordt zo snel mogelijk na aanvang van de les contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

 

Het vakantierooster voor dit schooljaar: 

Vakantierooster 2019-2020.pdf