ONDERWIJS

Voor- en vroegschoolse educatie

IMG_1104.png
Sinds jaren heeft de gemeente Tiel beleid rond Voor- en Vroegschoolse Educatie, kortweg VVE. Het uitgangspunt is dat het voor de ontwikkeling van alle kinderen belangrijk is om in een taalrijke omgeving op te groeien. Om anderstalige kinderen en kinderen met een taalachterstand te stimuleren, krijgen hun ouders de mogelijkheid om hun peuters meerdere dagdelen een peuterspeelzaal te laten bezoeken. Daardoor krijgen deze kinderen al op jonge leeftijd te maken met een rijke taal- en leeromgeving. 

Ook de Molenwerf heeft jaren geleden het VVE-beleid geïmplementeerd in school. We hebben onze leeromgeving “taliger” gemaakt en werken met een erkende VVE-methode, Piramide. Er is een tutor in dienst die extra begeleiding biedt in de kleuterklassen en kinderen individueel begeleid.