ONDERWIJS

Onderwijs op maat

Op de Molenwerf bieden we een gedifferentieerd en breed onderwijsprogramma dat aansluit bij de verschillende niveaus en leerstijlen van de leerlingen. We geven daarbij de juiste ondersteuning om de leerling uit te dagen om het maximale uit zichzelf te halen. We doen dit in een uitdagende leeromgeving waar leerlingen worden gestimuleerd om interesses en talenten te ontwikkelen.

 

Bij de Molenwerf is dit terug te zien in:

  • Kwalitatief sterk rekenonderwijs en taalonderwijs
  • Projecten waarin vakoverschrijdend wordt gewerkt en aangesloten wordt bij de verschillende leerstijlen van leerlingen.
  • De toepassing van ICT als ondersteuning bij het onderwijs.
  • De leerresultaten/onderwijsopbrengsten van de Molenwerf voldoen minimaal aan de normen van de inspectiekaders.
  • Een sterke zorgstructuur waarbij de ondersteuningsbehoefte van ieder kind in beeld is.