WIE ZIJN WIJ?

Onderwijs visie

Op de Molenwerf geloven we dat ieder kind uniek is en dat daar passend onderwijs bij hoort. We bieden een pedagogisch veilig leerklimaat waarin we leerlingen stimuleren om zichzelf te zijn en te leren van de omgang met anderen. We dagen leerlingen uit om het maximale uit zichzelf te halen door onderwijs te bieden dat aansluit bij de leerbehoefte van iedere leering en ruimte geeft voor de brede ontwikkeling van interesses en talenten. Het is onze missie dat de leerlingen van de Molenwerf zelfverzekerd groep 8 verlaten en goed voorbereid zijn om het vervolgonderwijs in te stappen.


Hoe we dat doen?


Onderwijs op maat
: we sluiten aan bij het niveau van de leerling en bieden de juiste ondersteuning om de leerling uit te dagen het maximale uit zichzelf te halen. We bieden een gedifferentieerd onderwijsprogramma met een stevige basiskennis op het gebied van taal en rekenen. We doen dit in een uitdagende leeromgeving en maken gebruik van eigentijdse en uitdagende methodes, leermiddelen en ICT.

 

Brede ontwikkeling: om aan te sluiten bij de interesses, talenten en verschillende leerstijlen van de leerlingen bieden we een breed lesaanbod waarin, naast het reguliere programma, ook aandacht is voor bewegingsonderwijs, techniek, muziek, gezondheid en expressie. We maken hiervoor gebruik van projecten waarin we vakoverstijgend werken, maar ook van vakleerkrachten en van onze brede school faciliteiten.

 

Pedagogisch veilig klimaat: leerlingen voelen zich gehoord en gezien en worden gestimuleerd om zichzelf te zijn. Leerlingen zien elkaars verschillen en gaan op een positieve manier met elkaar om.

 

Waar je ons aan herkent

 

De Molenwerf is te herkennen aan de volgende kernwaarden:

 

Betrokken: de Molenwerf laat zich kenmerken door een grote mate van betrokkenheid. Leerkrachten, ouders en leerlingen voelen zich betrokken bij elkaar, bij het onderwijs dat gegeven wordt en bij de omgeving waarin de leerlingen opgroeien. Samen met leerlingen, leerkrachten en ouders bieden we een veilig pedagogisch klimaat waarin samenwerken en elkaar helpen centraal staat.

 

Uniek: op de Molenwerf is iedereen uniek. We geloven in de kracht van ieder kind en maken gebruik van de verschillen die er zijn. We leren kinderen om zichzelf maar ook anderen te waarderen.

 

Kwaliteit: de Molenwerf biedt kwalitatief sterk onderwijs waarbij, naast veel aandacht voor taal en rekenen, ook ingespeeld wordt op de brede ontwikkeling van de leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van moderne leermiddelen en het onderwijsaanbod sluit aan bij het niveau en de verschillende leerstijlen van de leerlingen.

close up handen lego.jpg