ONDERWIJS

Taal en rekenen

woordmuur.JPGTaalonderwijs bestaat uit verschillende onderdelen; lezen, spellen, begrijpend lezen, woordenschat en taal. Taal is de basis voor al het leren. Op de Molenwerf wordt daarom veel aandacht aan taalonderwijs besteed. Het is voor alle kinderen belangrijk om een ruime woordenschat te hebben, om zich goed te kunnen uiten en teksten te begrijpen. Daarom hebben we met het hele team scholing gevolgd om ons woordenschat-onderwijs nog effectiever te maken. Deze scholing hebben we allemaal met goed gevolg afgesloten.

Taalonderwijs begint natuurlijk zodra een kind op school komt. In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met thema's volgens de methode Piramide. In groep 3 staat vooral het leren lezen centraal. De TaalPlusklas biedt uitstekende kansen om het taalonderwijs blijvend te stimuleren.

In de groepen 5 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Nieuwsbegrip. Dit is een methode die goed aansluit bij de actualiteit, wat weer goed aansluit bij onze wereldschool.

Naast taal besteden we bij de Molenwerf uiteraard ook aandacht aan rekenen.
In groep 1 en 2 is het rekenonderwijs verweven in de methode Piramide. Zo komen onder andere hoeveelheidsbegrippen, ordeningsbegrippen en ruimtelijke oriëntatie aan de orde.
In groep 3 t/m 8 gebruiken we de methode Getal en Ruimte junior. Deze methode sluit aan op Getal en Ruimte, de grootste wiskundemethode voor het Voortgezet Onderwijs. De methode bereidt kinderen perfect voor op het voortgezet onderwijs. Effectief en gestructureerd leren rekenen staat bij Getal en Ruimte junior centraal. Getal en Ruimte junior heeft een duidelijke rekendidactiek en een glasheldere structuur. Kinderen werken aan één onderwerp per week met vaste rekenstrategieën. Er is iedere dag instructie en de kinderen gaan in kleine stapjes van oefenen naar toepassen in context.