Verlofaanvraag

Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Scholing geeft een kind kansen op een goede toekomst. Afspraken over het volgen van onderwijs staan in de Leerplichtwet.
 

Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind geregeld naar school gaat. Leerlingen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. In situaties met een goede reden kan een leerling vrij krijgen. Dat heet extra verlof. Welke situaties bedoeld worden en hoe op dat moment te handelen leest u hier

Aanvraagformulier vakantie en verlof.pdf