Aanmelden

Wordt uw kind binnenkort 3 jaar of gaat u verhuizen en bent u op zoek naar een goede basisschool?
Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0344) 632689 of mailen naar directie.molenwerf@opo-r.nl

Wanneer u kiest voor de Molenwerf
De directeur maakt graag tijd voor u om u tijdens een kennismakingsgesprek alle informatie te geven die u wenst. Ook uw kind(eren) zijn van harte welkom bij dit gesprek. Wij vertellen u meer over onze school en u vertelt ons, als ervaringsdeskundige, meer over uw kind. Tijdens een rondleiding door de school krijgt u te zien hoe er gewerkt wordt in de school. Na dit gesprek geven wij u een aanmeldformulier mee. Wanneer u dit formulier ingevuld en ondertekend bij school inlevert, is uw kind officieel aangemeld.

Wennen op school
Een aantal weken voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de leerkracht contact met u op om, in overleg met u, af te spreken wanneer uw kind kan komen wennen.

Wisselen van basisschool
Er kunnen verschillende redenen zijn om van basisschool te wisselen: een verhuizing, een andere visie op het beleid of de gang van zaken op school, een conflict of omdat uw kind niet meer naar die school wil. Het beste moment om van school te wisselen is aan het einde van het schooljaar. Dit is echter niet altijd mogelijk voor u of u kind(eren). 

Na een eerste kennismaking overlegt onze intern begeleider altijd met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed op uw kind kunnen afstemmen. Over toelating wordt beslist na contact met de huidige school.