Medezeggenschapsraad

 

Zoals iedere school heeft ook de Molenwerf een MR. De leden van de MR mogen meedenken over het beleid van de school. Op sommige gebieden heeft de MR alleen een adviserende rol, op andere gebieden heeft de MR ook instemmingsrecht. 

 

Schooljaar 2023-2024 bestaat de MR uit: 
 

Personeelsgeleding: 

Danielle Potkamp
 

 

Oudergeleding: 

Sylvia van Osenbrugge