Aanmelden

Wordt uw kind binnenkort 3 jaar of gaat u verhuizen en bent u op zoek naar een goede basisschool?
Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0344) 632689 of mailen naar molenwerf@opo-r.nl
 

Wanneer u kiest voor de Molenwerf

De directeur maakt graag tijd voor u om u tijdens een kennismakingsgesprek alle informatie te geven die u wenst. Ook uw kind(eren) zijn van harte welkom bij dit gesprek. Wij vertellen u meer over onze school en u vertelt ons, als ervaringsdeskundige, meer over uw kind. Tijdens een rondleiding door de school krijgt u te zien hoe er gewerkt wordt in de school. Na dit gesprek geven wij u een aanmeldformulier mee. Wanneer u dit formulier ingevuld en ondertekend bij school inlevert, is uw kind officieel aangemeld.
 

Wennen op school

Een aantal weken voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de leerkracht van groep 1-2 contact met u op om, in overleg met u, af te spreken wanneer uw kind kan komen wennen.

 

Zit uw kind op een andere basisschool?

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht.
Na een eerste kennismaking overleggen we altijd met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind. Over toelating wordt beslist na contact met de huidige school. In principe vindt een overstap plaats na een vakantie, maar in geval van een verhuizing kan soms ook tussentijdse overplaatsing noodzakelijk zijn. Natuurlijk kan uw kind vooraf ook al een dagdeel komen wennen en kennismaken met de groep.