https://molenwerf-tiel.nl/wp-content/themes/gymappstest Medezeggenschapsraad | Stichting OPO-R Molenwerf

Medezeggenschapsraad

 

Zoals iedere school heeft ook de Molenwerf een MR. De leden van de MR mogen meedenken over het beleid van de school. Op sommige gebieden heeft de MR alleen een adviserende rol, op andere gebieden heeft de MR ook instemmingsrecht. 

 

Schooljaar 2022-2023 bestaat de MR uit: 
 

Personeelsgeleding: 

Danielle Potkamp
Stephan de Ruiter

 

Oudergeleding: 

Erwin van Kesteren 
Sylvia van Osenbrugge