Medezeggenschapsraad

Op elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief.
Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school.
Bij de Molenwerf bestaat de MR uit twee leden namens de ouders en twee leden namens de leerkrachten.De taken en verantwoordelijkheden, het instemmings- en adviesrecht van de MR zijn vastgelegd en beschreven in de wet Medezeggenschap op Scholen. De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar.