Anti-pest beleid

Anti-pestprogramma
De Molenwerf werkt met de sociaal- emotionele methode "Kwink". Dit is een online methode voor
sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het
primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste
wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld
pesten op school) en de kracht van een veilige groep.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMK.

Als school van Stichting OPO-R zijn wij verantwoordelijk voor een transparant veiligheidsbeleid. Op de
school zijn afspraken van kracht over de omgang van medewerkers met leerlingen, ouders, collega’s en
andere betrokkenen. Deze zijn vastgelegd in een gedragscode (Beleidsplan Sociale Veiligheid). Tevens
monitoren wij de sociale veiligheid middels:
  • ZIEN!, een observatiesysteem dat tweejaarlijks wordt ingevuld door de groepsleerkracht, waarvan de resultaten worden meegenomen in de groepsanalyse.
  • Veiligheidsthermometer, een observatiesysteem dat om het jaar wordt ingevuld door zowel
    groepsleerkracht als leerling.

Op de Molenwerf is Monique van der Minnen, de intern begleider van de school, de anti-pestcoördinator. Ze is per mail te bereiken via  m.minnen@opo-r.nl.