Kernwaarden

                    vertrouwen geeft zelfvertrouwen

De visie van de Molenwerf is te herkennen aan de volgende kernwaarden:

  • Betrokken: De Molenwerf laat zich kenmerken door een grote mate van betrokkenheid. Leerkrachten, ouders en leerlingen voelen zich betrokken bij elkaar, bij het onderwijs dat gegeven wordt en bij de omgeving waarin de leerlingen opgroeien. Samen met leerlingen, leerkrachten, en ouders bieden we een veilig pedagogisch klimaat waarin samenwerken en elkaar helpen centraal staat.
 
  • Vertrouwen: Op de Molenwerf geven wij kinderen vertrouwen in hun vaardigheden en talenten. We geloven in de kracht van ieder kind en maken gebruik van de verschillen die er zijn. Ieder kind is immers uniek. Door vertrouwen te geven, ontwikkelen de kinderen vertrouwen in zichzelf, maar ook anderen te waarderen.
 
  • Kwaliteit: De Molenwerf biedt kwalitatief sterk onderwijs, waarbij naast veel aandacht voor taal en rekenen ook ingespeeld wordt op de brede ontwikkeling van de leerlingen. Er wordt gebruik  gemaakt van moderne leermiddelen en het onderwijsaanbod sluit aan bij het niveau en de verschillende leerstijlen van de leerlingen
 
  • Samen: Op de Molenwerf geloven wij dat samenwerking veel oplevert als het gaan om het leren en de ontwikkeling van kinderen. Op school stimuleren wij het samenwerken met elkaar, maar stimuleren wij ook zoveel mogelijk het professioneel kapitaal van alle teamleden. door elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Wij geloven dat dit alleen bereikt wordt als er een goede samenwerking is tussen ouders, leerlingen en school. 
 
  • Veiligheid: Op de Molenwerf bieden wij veiligheid door in een open cultuur met elkaar samen te werken, waarin we zorgvuldig communiceren. Kinderen en volwassen kunnen met plezier naar school gaan en het een plek is waar je graag wilt zijn. We spreken daarvoor duidelijke gedragsregels af en spreken elkaar aan op gewenst en ongewenst gedrag. Dit wordt ondersteund door bovenschoolse regels en procedures..