Schooltijden

Schooltijden en inloop

Op de Molenwerf hebben we een gelijke-dagen-rooster. 
Dit houdt in dat de kinderen maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 14:15 uur les krijgen. De leerlingen van groep 1 zijn op vrijdag vrij. De deur van de school gaat om 8:20 uur open. De kinderen lunchen met de leerkracht of onderwijsassistent in de klas.

In groep 1 t/m 8 is de inloop van 8:20 tot 8:30 uur. Om 08.30 uur moeten alle kinderen binnen zijn en wordt er met het lesprogramma gestart.
 

 

Gymtijden

Alle groepen krijgen dit schooljaar op woensdag gymles van een vakleerkracht. De kleuters gymmen in de speelzaal op school. Vanaf groep 3 gymmen de leerlingen in de Westroyenhal aan de Prediksbroedersweg 14.