Sportfriends

De sportdocenten van SportFriends geven gymlessen in het basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs. Zij hebben een afgeronde opleiding Lichamelijke Opvoeding en hebben daarmee een eerste graads onderwijsbevoegdheid.  De gymlessen dragen o.a. bij aan de motorische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. De gymlessen van basisschool de Regenboog worden verzorgd in gymzaal Meeslaan.

De sportdocenten zijn voor de kinderen op school en in de wijk een bekend gezicht. Zij kunnen sterk bijdragen aan het samenwerken tussen scholen, ouders en sportverenigingen in de buurt. De sportdocenten zijn naast de reguliere gymlessen ook actief bij de sport- en beweegactiviteiten na schooltijd. 
Deze activiteiten vinden in de winter (half oktober tot begin mei) plaats in de verschillende gymzalen in Tiel, in de zomer (begin mei tot half oktober) buiten door middel van wijkactiviteiten. Dit gebeurt onder andere op het schoolplein van de Regenboog en op het Waterplein (bij school de Achtbaan). Zowel in de winter als in de zomer gebeurt dit wekelijks op tien verschillende locaties in Tiel.

Verder is SportFriends elk jaar betrokken bij verschillende toernooien en evenementen. Hierbij helpen ze bij het organiseren van sportdagen zoals de Koningsspelen en organiseren zij jaarlijks ook (zaal-)voetbal-, rugby- en basketbal-toernooien.

Voor alle activiteiten die SportFriends aanbiedt in Tiel is het belangrijk om te weten dat SportFriends deze activiteiten voor kinderen geheel gratis organiseert. Iedereen is welkom en kan meedoen! Op deze manier willen we de leerlingen laten zien hoe belangrijk en leuk sport en bewegen is. Ze willen de kinderen stimuleren om levenslang te blijven sporten en bewegen.