Onze school

De Molenwerf
De Molenwerf is als voortzetting van de oude A1-school ontstaan. De school is in 1976 verhuisd naar de Priorlaan en is met drie andere scholen gesitueerd op het scholeneiland in de Kloosterbuurt. De naam "Molenwerf" ontleent de school aan een oude molen die in deze buurt stond.

Op de Molenwerf geloven wij in de kracht van ieder kind, want ieder kind is immers uniek. Wij spreken continu vertrouwen uit naar de kinderen en houden rekening met ieders talenten en mogelijkheden. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van een kind en leert het anderen ook  waarderen. Dit willen wij bereiken door een veilig pedagogisch klimaat te bieden, waarin we de leerlingen stimuleren om zichzelf te zijn en te leren van de omgang met anderen en met elkaar te leren spelen en werken. We dagen leerlingen uit om het maximale uit zichzelf te halen door onderwijs te bieden dat aansluit bij de leerbehoefte van iedere leerling en ruimte geeft voor de brede ontwikkeling en talenten. Het is onze missie dat de leerlingen van de Molenwerf zelfverzekerd groep 8 verlaten en goed voorbereid zijn om het vervolgonderwijs in te stappen.

Nieuwkomersklas
Sinds februari 2020 is er een nieuwkomersklas op de Molenwerf. De nieuwkomersklas is bedoeld voor kinderen vanaf groep 3 die minder dan een jaar in Nederland zijn en daardoor de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Dit zijn kinderen die door een vluchtsituatie naar Nederland zijn gekomen, of door emigratie. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is essentieel voor een goed schoolsucces. Daarom bieden we de zogenaamde nieuwkomers één jaar onderwijs aan in de nieuwkomersklas. Tijdens dit jaar krijgen de kinderen intensief onderwijs in de Nederlandse taal, zodat zij na een jaar goed voorbereid in het reguliere onderwijs kunnen instromen. Naast het spreken van de Nederlandse taal, wordt er aandacht besteed aan het schrijven en lezen. Tevens leren de kinderen rekenen, gaan ze gymmen en is er ruimte voor de creatieve vakken zoals tekenen, knutselen en muziek. Alles staat echter in het teken van het hoofddoel: beheersing van de Nederlandse taal.