Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon (VcP) 

Een vertrouwenspersoon is er voor iedereen die in aanraking komt met ongewenst gedrag binnen de schoolsituatie. Op de Molenwerf is een teamlid beschikbaar als vertrouwenscontactpersoon (VcP). 

De VcP luistert bij een zorg of klacht en is laagdrempelig bereikbaar voor kinderen, ouders/verzorgers en collega’s. De VcP geeft elk schooljaar voorlichting over ongewenst gedrag in school en kinderen kunnen een briefje in de speciale brievenbus doen als ze een gesprek willen met de VcP. 

Als ouder/verzorger kunt u telefonisch of via de mail een afspraak aanvragen. 

Op de Molenwerf is de vertrouwenscontactpersoon Sam Berendse. 

Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

 Mailadres: s.berendse@opo-r.nl

 Telefoonnummer school: 0344 632 689

 

Interne vertrouwenspersoon (VP) 

Soms is het fijner om een zorg of klacht over school te delen met iemand die niet direct aan de school verbonden is. De interne vertrouwenspersoon (VP) van OPO-R is voor alle ouders/verzorgers en collega’s beschikbaar om te luisteren, te adviseren en mee te denken naar een passende oplossing. 

Interne Vertrouwenspersoon: Bapke van Kessel 

Aanwezig op: dinsdag, donderdag, vrijdag  

Mailadres: vertrouwenspersoon@opo-r.nl 

Telefoonnummer: 0627088272 (kantooruren) 

 

Externe vertrouwenspersoon 

De GGD Gelderland-Zuid beschikt over een team van externe vertrouwenspersonen. Dit team bestaat uit objectieve, speciaal opgeleide deskundigen die ondersteuning en begeleiding bieden aan kinderen, ouders en schoolmedewerkers op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. 

Voor meer informatie en contactgegevens: Externe vertrouwenspersoon · GGD Gelderland-Zuid (ggdgelderlandzuid.nl) 

Telefoonnummer: 088 – 144 71 11, op werkdagen van 8.00 – 12.00 uur en van 12.30 – 16.30 uur 


Vertrouwensinspecteur – inspectie van onderwijs

Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • Seksuele intimidatie/ seksueel misbruik
  • psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten)
  • discriminatie en radicalisering

De vertrouwensinspecteur luistert en informeert. De vertrouwensinspecteur zoekt niet uit wat er gebeurd is (waarheidsvinding). Hij kan niet zelf zorgen voor een oplossing, maar wel helpen om een oplossing te bereiken. Zo nodig adviseert de vertrouwensinspecteur ook, bijvoorbeeld  over een traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

Denkt u dat uw klacht voor ons toezicht van belang is? Bijvoorbeeld omdat het uw individuele geval overstijgt, iets zegt over de kwaliteit van het onderwijs of omdat u denkt dat dit ook andere leerlingen raakt? Stel ons dan alsnog van uw klacht op de hoogte, we nemen uw klacht dan mee als melding in ons toezicht.

De vertrouwensinspecteur is bereikbaar tijdens kantooruren op tel. 0900 111 3 111
Vertrouwensinspecteurs | Onderwerp | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl)