De Molenwerf is een openbare basisschool in de kern van Tiel. Onze school biedt gevarieerd onderwijs van hoogwaardige kwaliteit, waarbij het belang van ieder kind centraal staat. Als openbare school halen wij de wereld de klas in en laten wij leerlingen hun waarden en idealen ontdekken.We richten ons niet alleen op dat wat kinderen nog moeten leren, maar bieden ook ruimte voor de reeds aanwezige talenten van kinderen en voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Met elkaar, voor elkaar.